2106400505 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 1, Αθήνα

Υδρογραφήσεις για την ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας
Fullscale banner image
Υδρογραφήσεις για την ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας
Αναλαμβάνουμε  την  υδρογράφηση και τη δημιουργία σχετικών διαγραμμάτων θαλάσσιων περιοχών που σχετίζονται με τη ναυτιλία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.  Τέτοιες περιοχές μπορεί να είναι: λιμάνια, αγκυροβόλια, δίαυλοι, κα. Η μορφή και το είδος των παραδοτέων της κάθε μελέτης θα προκύπτει κατόπιν συνεννόησης με την πλευρά του πελάτη ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες  του κάθε έργου.